Tin Tức

Lễ Khai giảng Khóa 10, văn bằng 2 (2017-2020) đại học hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm GDTX Hải Phòng
Lễ Khai giảng Khóa 10, văn bằng 2 (2017-2020) đại học hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm GDTX Hải Phòng
 
Bế giảng khóa 4, văn bằng 1 (2012 – 2017) đại học luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc
Bế giảng khóa 4, văn bằng 1 (2012 – 2017) đại học luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc
 
Bế giảng khóa 11A VB1 (2011 – 2016) đại học luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Bế giảng khóa 11A VB1 (2011 – 2016) đại học luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội