Tuyển sinh văn bằng 2

Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2018
Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2018
 
Thông báo Tuyển sinh Khóa 1, văn bằng 2 (2017-2020) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Cao đăng Hùng Vương Hà Nội
Thông báo Tuyển sinh Khóa 1, văn bằng 2 (2017-2020) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Cao đăng Hùng Vương Hà Nội
 
Thông báo Tuyển sinh Khóa 17, văn bằng 2 (2017-2020) hình thức vừa làm vừa học - Đợt 2 năm 2017 mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo Tuyển sinh Khóa 17, văn bằng 2 (2017-2020) hình thức vừa làm vừa học - Đợt 2 năm 2017 mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học khóa 17, văn bằng 2 (2017-2020) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học văn bằng 2 khóa 17 mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học khóa 2, văn bằng 2 (2017-2020) mở tại Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học khóa 2, văn bằng 2 (2017-2020) mở tại Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội
 
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học khóa 10, văn bằng 2 (2017-2020) mở tại Trung tâm GDTX Hải Phòng
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học khóa 10, văn bằng 2 (2017-2020) mở tại Trung tâm GDTX Hải Phòng
 
Thông báo tuyển sinh Khóa 17 văn bằng 2 mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội (đợt 1 bổ sung)
Thông báo tuyển sinh Khóa 17 văn bằng 2 mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội (đợt 1 bổ sung)
 
Lịch thi Khóa 17, văn bằng 2 (2017-2020) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội, đợt 1 năm 2017
Lịch thi Khóa 17, văn bằng 2 (2017-2020) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội, đợt 1 năm 2017
 
Thông báo tuyển sinh khóa 10, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng
Thông báo tuyển sinh khóa 10, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng
 
Thông báo tuyển sinh khóa 3, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc
Thông báo tuyển sinh khóa 3, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc
 
Thông báo tuyển sinh khóa 4, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
Thông báo tuyển sinh khóa 4, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột