Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học khóa 17, văn bằng 2 (2017-2020) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 27/07/2017 00:00:00

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học khóa 17, văn bằng 2 (2017-2020) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Xem: tại đây