KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2019-2020

Đăng vào 03/07/2019 00:00

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2019-2020

- GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Anh Xem tại đây

- GVCN: Nguyễn Thị Huyên Xem tại đây

- GVCN: Nguyễn Hồng Nhung Xem tại đây

- GVCN: Đặng Thị Hồng Thái Xem tại đây

- GVCN: Phạm Thị Thu Thủy Xem tại đây

- GVCN: Doãn Văn Tuân Xem tại đây

- Kế hoạch giảng dạy theo Tổ bộ môn 

Lưu ý: Kế hoạch giảng dạy có thể thay đổi do nhiều yếu tố, học viên sau khi tìm được lịch học phù hợp phải liên hệ với GVCN lớp mình và xác nhận lại lịch với GVCN lớp học lại muộn nhất 02 tuần trước khi lịch học diễn ra ./.