Thông báo thay đổi lịch giảng, lịch học (từ ngày 20 tháng 6 năm 2017 đến ngày 25 tháng 6 năm 2017)

Đăng vào 18/05/2017 11:38:29

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lịch học các lớp đại học hình thức vừa làm vừa học (từ ngày 20 tháng 6 năm 2017 đến ngày 25 tháng 6 năm 2017)

Xem tại đây