Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học văn bằng 1 khóa 2 mở tại Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội

Đăng vào 27/07/2017 00:00:00

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học văn bằng 1 khóa 2 (2017-2022) mở tại Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội

Xem: Tại đây