Cơ cấu tổ chức

Đăng vào 13/04/2017 14:21

Khoa Đào tạo tại chức hiện có 09 viên chức, trong đó có 01 giảng viên cao cấp, 01 giảng viên chính và 07 chuyên viên.

TT

Họ và tên

Học vị, chức danh, chức vụ

1

Đặng Thanh Nga

PGS.TS. GVCC, Phó trưởng khoa, phụ trách khoa

2

Nguyễn Triều Dương

TS, Giảng viên, Phó trưởng Khoa

3

Nguyễn Thị Ngọc Anh

ThS, Chuyên viên

4

Lê Văn Chấp

Chuyên viên

5

 

Nguyễn Thị Huyên

Chuyên viên

6

Nguyễn Hồng Nhung

 

Chuyên viên

7

Đặng Thị Hồng Thái

Chuyên viên

8

Phạm Thị Thu Thuỷ

ThS, Chuyên viên

9

Doãn Văn Tuân

Chuyên viên